Distribüsiya

Bestcomp Group şirkəti sənaye proseslərinin avtomatlaşdırılması və elektrik enerjisinin bölüşdürülməsi sahəsində dünya lideri olan Schneider Electric şirkətinin rəsmi distributorudur.