Məhsullar

bProDoc – Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi


Təsviri:

 

"bProDoc" - Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi "Bestcomp Group" firmasının proqram təminatı məhsullarından biridir. Bu sistem Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsaslanan hüquqi normativ aktlara uyğundur və dövlət qurumlarına, həmçinin iri şirkətlərdə kargüzarlığın səmərəli idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sifarişçinin konkret tələblərinə uyğun olaraq, bu proqram məhsulu sistemin sürətli tətbiq edilməsini, ona dəyişikliklər edilməsi və sazlanması imkanını təmin edir.

 

Sistemin funksiyaları:

 • Sənədlərin qeydiyyatı və axtarışı:
 • Sənədlərin mərkəzləşdirilmiş və bölüşdürülmüş şəkildə idarə olunması;
 • Bütün sənəd növləri üzrə və sənədlərin atributları və məlumatlarına görə   geniş və sadə axtarışı;
 • Sənədlərə əlavə edilmiş qoşma fayllara görə axtarış;
 • Axtarış nəticəsində tapılmış sənədləri filtrləmək imkanın olması;
 • Qəbul otağında vətəndaşların qeydiyyatı;
 • Daxil olan və göndərilən normativ hüquqi aktların qeydiyyatı;
 • Avtomatik elektron arxivin aparılması;
 • Arxiv sənədləri üzərindən axtarışın aparılması;
 • Nəzarətdə olan sənədlərin izlənməsi;
 • Daxil olan məlumatların unikallığının təmin edilməsi;
 • Baxış formalarının və hesabatların avtomatlaşdırılması;

 Dəftərxana və kargüzarlıq işlərinin dəstəklənməsi:

 • Kağız sənədlərin tam elektron formata keçirilməsi;
 • Qeydiyyatın elektron qaydada aparılması;
 • Sənədin qeydiyyat kartoçkasının elektron şəklində tərtib edilməsi;
 • Sənədlərin sistemə skaner vasitəsilə daxil edilməsinin dəstəklənməsi;
 • Elektron poçt və faks vasitəsi ilə daxil olan və göndərilən sənədlərin qeydiyyatı;
 • İşlərin nomenklatur qaydalar əsasında aparılması;
 • Sənədlərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi;
 • Qeydlərin və şərhlərin dəstəklənməsi;
 • Vətəndaşların müraciətləri ilə işin dəstəklənməsi;
 • Sorğular ilə işin dəstəklənməsi;
 • İyerarxik soraq kitabçalarının dəstəklənməsi;
 • İstifadəçilərin səlahiyyətlərə görə rolların verilməsi və idarə edilməsi.

Sənədlərin icraya yönəldilməsi və icrasına nəzarət:

 • Sənəd növünə görə əvvəldən göndərilmə sxeminin yaradılması;
 • Sənədlərə dərkənar yazılması, nəzarətə götürülmə, icra vaxtının təyin edilməsi, icra haqqında tapşırıqların verilməsi;
 • Sənədlərin tanışlıq üçün yönəldilməsi;
 • Sənədlərin hərəkətinin və əlavə edilmiş cavab və qeydləri izləmək imkanı;
 • Vətəndaş müraciətlərinə avtomatik icra müddətinin təyin edilməsi;
 • Sənədlərin əməkdaşlar arasında avtomatik bölüşdürülmə imkanı;
 • İstifadəçiyə daxil olmuş yeni sənədin proqram daxil olmadan xəbərdarlıq etmə imkanı.


Analitik hesabatlar:

 • Əməkdaşların cari məşğulluğu haqda hesabat;
 • Sənədlər üzrə işlərin yerinə yetirilməsi haqda hesabat (retrospektiv);
 • Vaxtı keçmiş tapşırıqlar haqda hesabat;
 • Daxil olmuş və göndərilmiş sənədlərin geniş və say hesabı hesabatlar;
 • Periodik təqdim edilən hesabatlar.


İnformasiya təhlükəsizliyi:

 • Sistemdən istifadəçilərin autentifikasiyası;
 • Qurumun domain şəbəkəsi ilə inteqrasiya edilməsi;
 • Elektron imzanın dəstəklənməsi;
 • Məlumat bazasında məlumatların şifrələnməsi;
 • İstifadəçilərin işinin auditi;


Əlavə funksiyalar:

 • OCR simvolların tanınması sistemindən istifadə;
 • Proqram təminatının uzaqdan istifadə etmə imkanı;
 • Mobil vasitələri ilə qoşulma imkanı.

Proqram təminatının üstünlükləri:

 • Proqram təminatının tətbiq  və istifadə edilməsinin aşağı məsrəfləri;
 • Proqram təminatının işə salınma müddətinin 2 - 4 ay vaxt kəsiyində olması;
 • Proqram təminatının kod səhvlərinə ömürlük zəmanətin verilməsi; 
 • Sifarişçinin biznes proseslərinin analizinin aparılması və dəqiq adaptasiyası;
 • Layihəyə başlamazdan əvvəl onun tətbiq edilməsi effekti ilə tanışlıq;
 • Sənədlərlə işin vaxt səmərəliliyin əhəmiyyətli dərəcədə artması;
 • Sənəd itkisinin və icranın gecikməsinin tamam aradan qaldırılması;
 • Proqram təminatının inzibatçısı tərəfindən yeni sənəd növü və xanaların yaradılması və idarə edilməsi imkanı;
 • Sənəd icrasının tam nəzrətə götürülməsi;
 • Sənədlərin əvvəlcədən təyin edilmiş qaydalara əsasən avtomatik nömrələnməsi;
 • İcraçılar arasında iş yükünün avtomatik bölüşdürülməsi;
 • Qəbul otağında vətəndaşların avtomatik qeydiyyatı;
 • Sənədlərin bütün icra səviyyələrinin izlənməsi;
 • Həm ayrı-ayrı əməkdaşların, həm də ki bütövlükdə bölmələrin nizam-intizam qaydalarına riayət etməsinə nəzarət;
 • Sənədlərin axtarışına sərf edilən vaxtın azalması;
 • Sənədlərin işlənməsi üzrə xərclərin azalması;
 • Elektron sənədlərin işlənməsində “elektron təsvirlərin” həm mətni, həm qrafiki formatlar şəklində emalı texnologiyalarının istifadəsi;
 • Proqram təminatının sadə idarə olunması;
 • Proqram təminatı tərəfindən təşkilati iyerarxiyaların dəstəklənməsi;
 • Proqram təminatının  miqyaslı böyütmək imkanı;
 • Arxivin aparılmasında insan resurslarının azaldılması;
 • Arxiv sənədlərində axtarışın saniyələrə qədər azaldılması;
 • İstifadəçilərin kompüter biliklərinə tələblərin minimum olması və təlim-tədrisə vəsaitin az olması.

«Bestcomp Group» şirkətinin üstünlükləri:

 

Mütəxəssislərimiz təcrübəli və müvafiq sertifikatlara malikdir. Şirkət illər boyu təcrübəsinə əsaslanmış və dünyanın proqram təminatı üzrə aparıcı şirkətlərinin texnologiyaları əsasında layihər həyata keçirmişdir.
Bestcomp Group şirkətinin keyfiyyət sistemi ISO 9001-2008 üzrə sertifikatlaşdırılmışdır. Bu, daxili biznes-proseslərin keyfiyyətini, bununla da sifarişçilər üçün layihələrinin işlənməsinin yüksək keyfiyyətini təmin edir.